HOTLINE
0203.3635.199
Tuyển dụng
TRUNG TÂM ANH NGỮ APPLE THÔNG BÁO VỀ KỲ THI CHỨNG CHỈ ANH NGỮ QUỐC TẾ CỦA HỘI ĐỒNG KHẢO THÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE

      Nhằm chuẩn bị cho Kỳ thi Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge năm 2017, Trung tâm Anh ngữ Apple trân trọng thông báo đến phụ huynh, học sinh như sau:

1. Ngày thi chứng chỉ: 27/05/2017 (thứ 7)

2. Các bài thi: YLE - Younger Learner English ( Chứng chỉ Starters & Movers)

                    KET for Schools ( Chứng chỉ KET )

                    PET for Schools ( Chứng chỉ PET).

3. Thời gian phát hồ sơ: 

- YLE ( Starters & Movers): ngày 03 & 04/12/2016.

- KET & PET: ngày 30/11 & 06/12/2016.

4. Thời gian thu hồ sơ: từ 05/12 đến ngày 18/12/2016.

5. Phụ huynh và học viên vui lòng chuẩn bị Hồ sơ đăng ký thi bao gồm:

* Đối với YLE ( Starters & Movers):

- Phiếu đăng ký ( do Trung tâm Anh ngữ Apple cung cấp)

- 2 ảnh 4x6

- Giấy khai sinh bản sao

- Lệ phí thi

* Đối với KET & PET:

- Phiếu đăng ký 

- 4 ảnh 4x6

- CMT photo & Giấy khai sinh bản sao

- Lệ phí thi.

Trung tâm Anh ngữ Apple trân trọng thông báo!

Tư vấn trực tuyến