HOTLINE
0203.3635.199
Tuyển dụng

   Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện – Trung tâm Ngoại ngữ Apple cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty với các vị trí sau:

1. Giáo viên tiếng anh

2. Nhân viên giáo vụ

3. Tư vấn viên

    Quyền lợi được đảm bảo với thu nhập: mức lương trách nhiệm và mức lương chức danh; được tham gia đầy đủ các chế độ BHLĐ, BHXH, BHYT, BHTN.

Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 20/06/2016.

Xem tiếp

   Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện – Trung tâm Ngoại ngữ Apple cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty với các vị trí sau:

1. Giáo viên tiếng anh

2. Nhân viên giáo vụ

3. Tư vấn viên

    Quyền lợi được đảm bảo với thu nhập: mức lương trách nhiệm và mức lương chức danh; được tham gia đầy đủ các chế độ BHLĐ, BHXH, BHYT, BHTN.

Xem tiếp

       Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Công ty TNHH 1 thành viên Hoàn Thiện – Trung tâm anh ngữ Apple cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty với các vị trí sau:

1. Giáo viên tiếng anh

2. Nhân viên giáo vụ

       Quyền lợi được đảm bảo với thu nhập: mức lương trách nhiệm và mức lương chức danh; được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Xem tiếp